Słowo

ιδε

(1 - 20) z 31

znaleziono łącznie 91 razy w 84 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 31 razy w 31 wersetach, w Septuagincie 60 razy w 53 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady