Słowo

ιδειν

(1 - 20) z 37

znaleziono łącznie 96 razy w 94 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 38 razy w 37 wersetach, w Septuagincie 58 razy w 57 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady