Słowo

ιδετε

(1 - 9) z 9

znaleziono łącznie 64 razy w 49 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 10 razy w 9 wersetach, w Septuagincie 54 razy w 40 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady