Słowo

ιδη

(1 - 5) z 5

znaleziono łącznie 26 razy w 25 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 5 razy w 5 wersetach, w Septuagincie 21 razy w 20 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady