Słowo

ιδητε

(1 - 12) z 12

znaleziono łącznie 16 razy w 16 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 12 razy w 12 wersetach, w Septuagincie 4 razy w 4 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady