Słowo

ιδια

(1 - 18) z 18

znaleziono łącznie 29 razy w 29 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 18 razy w 18 wersetach, w Septuagincie 10 razy w 10 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady