Słowo

ιδιου

(1 - 10) z 10

znaleziono łącznie 15 razy w 14 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 11 razy w 10 wersetach, w Septuagincie 4 razy w 4 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady