Słowo

ιδου

(1 - 20) z 204

znaleziono łącznie 1242 razy w 1079 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 213 razy w 204 wersetach, w Septuagincie 1029 razy w 875 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady