Słowo

ιδουσα

(1 - 7) z 7

znaleziono łącznie 16 razy w 13 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 7 razy w 7 wersetach, w Septuagincie 9 razy w 6 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady