Słowo

ιδων

(1 - 20) z 61

znaleziono łącznie 101 razy w 93 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 61 razy w 61 wersetach, w Septuagincie 40 razy w 32 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady