Słowo

ιερευς

(1 - 12) z 12

znaleziono łącznie 280 razy w 237 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 12 razy w 12 wersetach, w Septuagincie 268 razy w 225 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady