Słowo

ιησου

(1 - 20) z 321

znaleziono łącznie 379 razy w 361 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 338 razy w 321 wersetach, w Septuagincie 35 razy w 34 wersetach, w innych pismach 6 razy w 6 wersetach.

Przekłady