Słowo

ιησουν

(1 - 20) z 131

znaleziono łącznie 174 razy w 170 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 134 razy w 131 wersetach, w Septuagincie 40 razy w 39 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady