Słowo

ιησους

(1 - 20) z 500

znaleziono łącznie 659 razy w 643 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 503 razy w 500 wersetach, w Septuagincie 156 razy w 143 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady