Słowo

ιματια

(1 - 20) z 30

znaleziono łącznie 139 razy w 133 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 31 razy w 30 wersetach, w Septuagincie 108 razy w 103 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady