Słowo

ιματιον

(1 - 13) z 13

znaleziono łącznie 57 razy w 57 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 13 razy w 13 wersetach, w Septuagincie 43 razy w 43 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady