Słowo

ινα

(1 - 20) z 627

znaleziono łącznie 1124 razy w 1008 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 671 razy w 627 wersetach, w Septuagincie 450 razy w 378 wersetach, w innych pismach 3 razy w 3 wersetach.

Przekłady