Słowo

ιουδα

(1 - 15) z 15

znaleziono łącznie 640 razy w 595 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 16 razy w 15 wersetach, w Septuagincie 624 razy w 580 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady