Słowo

ιουδαιοι

(1 - 20) z 57

znaleziono łącznie 72 razy w 72 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 57 razy w 57 wersetach, w Septuagincie 15 razy w 15 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady