Słowo

ιουδαιοις

(1 - 20) z 25

znaleziono łącznie 40 razy w 40 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 25 razy w 25 wersetach, w Septuagincie 15 razy w 15 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady