Słowo

ιουδαιους

(1 - 17) z 17

znaleziono łącznie 33 razy w 33 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 17 razy w 17 wersetach, w Septuagincie 16 razy w 16 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady