Słowo

ιουδαιων

(1 - 20) z 70

znaleziono łącznie 88 razy w 84 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 73 razy w 70 wersetach, w Septuagincie 15 razy w 14 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady