Słowo

ιουδαν

(1 - 7) z 7

znaleziono łącznie 72 razy w 70 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 8 razy w 7 wersetach, w Septuagincie 64 razy w 63 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady