Słowo

ιουδας

(1 - 20) z 21

znaleziono łącznie 79 razy w 77 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 21 razy w 21 wersetach, w Septuagincie 58 razy w 56 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady