Słowo

ιππος

(1 - 5) z 5

znaleziono łącznie 19 razy w 18 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 5 razy w 5 wersetach, w Septuagincie 14 razy w 13 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady