Słowo

ισα

(1 - 3) z 3

znaleziono łącznie 16 razy w 16 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 3 razy w 3 wersetach, w Septuagincie 13 razy w 13 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady