Słowo

ισαακ

(1 - 18) z 18

znaleziono łącznie 136 razy w 126 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 20 razy w 18 wersetach, w Septuagincie 116 razy w 108 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady