Słowo

ισθι

(1 - 5) z 5

znaleziono łącznie 15 razy w 14 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 5 razy w 5 wersetach, w Septuagincie 9 razy w 8 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady