Słowo

ισραηλ

(1 - 20) z 68

znaleziono łącznie 2532 razy w 2253 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 70 razy w 68 wersetach, w Septuagincie 2462 razy w 2185 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady