Słowo

ισχυν

(1 - 1) z 1

znaleziono łącznie 62 razy w 59 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 1 raz w 1 wersecie, w Septuagincie 61 razy w 58 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady