Słowo

ιωσηφ

(1 - 20) z 34

znaleziono łącznie 255 razy w 229 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 35 razy w 34 wersetach, w Septuagincie 220 razy w 195 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady