Słowo

καγω

(1 - 20) z 63

znaleziono łącznie 135 razy w 115 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 67 razy w 63 wersetach, w Septuagincie 68 razy w 52 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady