Słowo

καθ

(1 - 20) z 61

znaleziono łącznie 163 razy w 145 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 62 razy w 61 wersetach, w Septuagincie 100 razy w 83 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady