Słowo

καθαρα

(1 - 7) z 7

znaleziono łącznie 21 razy w 20 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 7 razy w 7 wersetach, w Septuagincie 13 razy w 12 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady