Słowo

καθημενος

(1 - 18) z 18

znaleziono łącznie 35 razy w 35 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 18 razy w 18 wersetach, w Septuagincie 17 razy w 17 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady