Słowo

καθως

(1 - 20) z 180

znaleziono łącznie 387 razy w 363 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 182 razy w 180 wersetach, w Septuagincie 205 razy w 183 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady