Słowo

και

(1 - 20) z 5227

znaleziono łącznie 56820 razy w 22214 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 9275 razy w 5227 wersetach, w Septuagincie 47449 razy w 16891 wersetach, w innych pismach 96 razy w 96 wersetach.

Przekłady