Słowo

καιρος

(1 - 16) z 16

znaleziono łącznie 80 razy w 55 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 17 razy w 16 wersetach, w Septuagincie 63 razy w 39 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady