Słowo

καιρω

(1 - 20) z 24

znaleziono łącznie 154 razy w 150 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 24 razy w 24 wersetach, w Septuagincie 129 razy w 125 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady