Słowo

κακον

(1 - 20) z 24

znaleziono łącznie 49 razy w 46 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 25 razy w 24 wersetach, w Septuagincie 24 razy w 22 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady