Słowo

καλαμον

(1 - 6) z 6

znaleziono łącznie 8 razy w 7 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 6 razy w 6 wersetach, w Septuagincie 2 razy w 1 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady