Słowo

καλον

(1 - 20) z 51

znaleziono łącznie 117 razy w 111 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 55 razy w 51 wersetach, w Septuagincie 62 razy w 60 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady