Słowo

καρδιαις

(1 - 19) z 19

znaleziono łącznie 32 razy w 32 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 19 razy w 19 wersetach, w Septuagincie 12 razy w 12 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady