Słowo

καρδιαν

(1 - 17) z 17

znaleziono łącznie 208 razy w 191 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 17 razy w 17 wersetach, w Septuagincie 191 razy w 174 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady