Słowo

καρδιας

(1 - 20) z 59

znaleziono łącznie 200 razy w 193 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 62 razy w 59 wersetach, w Septuagincie 138 razy w 134 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady