Słowo

κατ

(1 - 20) z 85

znaleziono łącznie 289 razy w 275 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 85 razy w 85 wersetach, w Septuagincie 204 razy w 190 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady