Słowo

κατα

(1 - 20) z 301

znaleziono łącznie 1610 razy w 1333 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 334 razy w 301 wersetach, w Septuagincie 1267 razy w 1023 wersetach, w innych pismach 9 razy w 9 wersetach.

Przekłady