Słowo

καταλυσαι

(1 - 4) z 4

znaleziono łącznie 13 razy w 11 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 5 razy w 4 wersetach, w Septuagincie 7 razy w 6 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady