Słowo

κατεβη

(1 - 13) z 13

znaleziono łącznie 99 razy w 91 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 13 razy w 13 wersetach, w Septuagincie 86 razy w 78 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady