Słowo

κατεφαγεν

(1 - 5) z 5

znaleziono łącznie 42 razy w 39 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 5 razy w 5 wersetach, w Septuagincie 37 razy w 34 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady